Spoločnosť DEVEX, spol. s r.o je registrovaný subjekt na výkon regulovaných činností pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom a pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Potvrdenie o registrácii č: 0015/2017/V-RG

Na základe registrácie nám bolo vydané rozhodnutie o cenách č. 0145/2023/V platné na obdobie od 1. januára 2023:

bez DPH

s DPH

Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,3505 €/m3

1,6260 €/m3

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,4884 €/m3

1,7861 €/m3

 

Regulačná rada v súlade § 8 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prijala dňa 29. 03. 2022 novú regulačnú politiku pre 6. regulačné obdobie. Nové regulačné obdobie sa začne 01. 01. 2023 a jeho dĺžka bude 5 kalendárnych rokov.

 

Kompletný cenník si môžete stiahnuť tu:

Cenník platný od 17.05.2017

Cenník platný od 26.07.2019

Cenník platný od 1.1.2023

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu – Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd

TECHNICKÉ PODMIENKY pre napojenie nehnuteľnosti na verený vodovod a verejnú kanalizáciu

Informácie o spracovaní osobných údajov – Stiahni TU.

Reklamačný poriadok – Stiahni TU.

Reklamačný formulár – Stiahni TU.

Štandardy kvality – klik

Nahlasovanie porúch:

V prípade porúch prosím volajte non-stop na číslo 0902 205 847.