Spoločnosť Devex s.r.o. je rodinný podnik, ktorý sa od svojho vzniku zaoberá investičnou a poradenskou činnosťou v oblastí realít. Budujeme nové lokality pre individuálnu bytovú výstavbu od zmeny územného plánu, cez budovanie inžinierskych sietí po predaj stavebných pozemkov. Poskytujeme poradenstvo pri vybavovaní územného či stavebného povolenia. Od roku 2015 sa venujeme aj prevádzkovaniu verejných vodovodov a kanalizácií.