Bulvár 9 krokov bude plný života

posted in: Uncategorized | 0

foto_bulvarNázov našej novej lokality sa nevolá Bulvár 9 krokov náhodou. 9 krokov je historické pomenovanie tejto lokality. Srdcom novej lokality pre bývanie bude prvý bulvár v našom meste. Aj preto sme sa rozhodli, že nové domy pri tejto bulvárnej ulici budú mať možnosť polyfunkcie. Nie je to však podmienka. Je to iba možnosť pre budúcich majiteľov týchto pozemkov využiť bulvár aj pre svoje podnikanie.

Táto polyfunkcia má zabezpečiť ponuku rôznych služieb od kaderníčky až po lekárske služby pre nových obyvateľov lokality 9 krokov. A aby tento bulvár neplnil len svoju polyfunkčnú funckiu, ale aby to bolo aj estetické a mestotvorné prostredie, navrhli sme, aby stavby pri bulvári mali min. 2 nadzemné podlažia + možnosť jedného ustupujúceho podlažia.

Veríme, že práve tento bulvár poskytne pohodlnú dostupnosť rôznych služieb novým obyvateľom lokality 9 krokov a zabezpečí im tým pádom kvalitné bývanie.

Leave a Reply