Podali sme žiadosť o stavebné povolenie pre penzión Malé pole

posted in: Uncategorized | 0

Malé pole - FerčekovceSpišská Nová ves, Ferčekovce, Malé pole, 15.12.2017 – Spoločnosť Devex, spol. s.r.o. ktorá je investorom IBV a rekreačná zona Malé pole, Ferčekovce podala dňa 13.12.2017 žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu “Penzión Malé pole”.

Nová “Brána do Slovenského raja” priamo zo Spišskej Novej Vsi tak nadobúda reálne kontúry. V najbližších rokoch tu naša spoločnosť plánuje vybudovať rekreačnú zónu pre obyvateľov mesta Spišská Nová ves, mestkej časti Ferčekoviec ako i turistov, ktorí tak budú môcť “vojsť” do Slovenského raja priamo z nášho mesta.

Veríme, že si táto lokalita získa svojich priaznivcov, ktorí tu budú môcť tráviť svoj voľný čas so svojimi rodinami.

Súčasťou rekreačnej zóny bude penzión, reštaurácia, detské ihrisko a oddychová zóna. Samozrejme rátame s novými napojeniami na už existujúce turistické chodníky a cyklotrasy. V zime je tu možnosť bežeckých tratí.

Dúfame, že takto podporíme turistický cestovný ruch priamo v našom meste a bude to prínosom pre všetkých. Cestovný ruch má v meste Spišská Nová Ves ešte veľký potenciál a každý takýto projekt pomôže zlepšovať životnú úroveň našich spoluobčanov.

-TC-

 

Leave a Reply