Spoločnosť DEVEX, spol.s.r.o je registrovaný subjekt na výkon regulovaných činností pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom a pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Potvrdenie o registrácii č: 0015/2017/V-RG

Na základe registrácie nám bolo vydané rozhodnutie o cenách č. 0255/2017/V platné do 31. decembra 2021:

bez DPH

s DPH

Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,0984 €/m3

1,3181 €/m3

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2106 €/m3

1,4527 €/m3

 

Kompletný cenník si môžete stiahnuť tu:

Cenník platný od 17.05.2017

Cenník platný od 26.07.2019

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu – Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd

TECHNICKÉ PODMIENKY pre napojenie nehnuteľnosti na verený vodovod a verejnú kanalizáciu

Informácie o spracovaní osobných údajov – Stiahni TU.

Reklamačný poriadok – Stiahni TU.

Reklamačný formulár – Stiahni TU.

Štandardy kvality – klik

Nahlasovanie porúch:

V prípade porúch prosím volajte non-stop na číslo 0902 205 847.


Dňa 25.01.2022 bude od 8,00 do 14,00 odstávka pitnej vody v meste Spišská Nová Ves – časť Ferčekovce.