Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2017 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2017 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2018 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2018 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2019 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2019 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2020 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2020 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2021 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2021 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2022 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2022 – Stiahni TU.


Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody za rok 2023 – Stiahni TU.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2023 – Stiahni TU.