Devex, spol. s r.o.

Astrová 2, 052 01 Spišská Nová Ves

www.devex.sk

www.facebook.com/malepole

www.facebook.com/Bulvar9krokov

Konateľ spoločnosti: Ing Stanislav Derfényi – 0905 324 465

 

JUDr. Andrea Derfényiová

andrea.derfenyiova@gmail.com

0907 458 555